Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ông Lê Đức Vinh vừa công bố Kết luận thanh tra toàn diện đối với 2 dự án Khu dân cư sinh thái Vườn tài, Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp và dự án Trung tâm Thương mại- Khu nhà ở liền kề Phước Lợi, Phước Đồng, Nha Trang.

Kết luận đã chỉ ra những sai sót của cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh thu hồi dự án do có một số dấu hiệu (qua báo cáo của Cơ quan CSĐT- công an tỉnh) xác định nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính.

Kết luận của Thanh tra cho biết: UBND tỉnh cho phép nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án.

Sai sót từ các cơ quan tham mưu

Kết luận Thanh tra số 12681/KL-UBND của UBND tỉnh đã chỉ ra nhiều vấn đề, trong đó có những sai sót của các cá nhân, tổ chức như Sở KH&ĐT khi đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấm dứt việc thực hiện dự án ( văn bản số 3463/SKHĐT-DN ngày 15/12/2017) là không thống nhất trong công tác tham mưu.

Sở KH&ĐT có trách nhiệm trong việc làm thất lạc hồ sơ của dự án Trung tâm Thương mại- Khu nhà ở liền kề, Phước Đồng, Nha Trang mà không rõ nguyên nhân, dân đến thiếu căn cứ xác định chi phí đầu  ư thực hiện 62 tỷ đồng để trình UBND tỉnh xem xét không đề nghị Nhà đầu tư ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án tại văn bàn số 400/SKHĐT-HTĐT ngày 18/3/2015.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án
 Kết luận của Thanh tra tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm các cán bộ liên quan.
Kết luận của Thanh tra tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm các cán bộ liên quan.

Trách nhiệm đó thuộc về lãnh đạo Sở và ông Nguyễn Trường Sơn- Phó phòng doanh nghiệp, kinh tế tập thể tư nhân và Nguyên trưởng phòng Hợp tác đầu tư ( giai đoạn 2012).

Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh đối với quy định đất nông nghiệp do xã quản lý (5%) để thực hiện dự án tại 2 văn bản số 2634/STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/6/2017 và số 2934/STNMT- CCQLĐĐ ngày 12/7/2017 không đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh, trách nhiệm thuộc về Chi cục trưởng quản lý đất đai và lãnh đạo Sơ TN&MT.

UBND TP Nha trang đã không thống nhất trong việc tham mưu thu hồi đất với diện tích 15,1 ha cho dự án, làm chậm tiến độ dự án. Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Phòng TN&MT và lãnh đạo TP Nha Trang.

Việc tham mưu của Văn phòng UBND tỉnh chưa chặt chẽ, cụ thể: Tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ nội dung văn bản số 963/UBND-XDNĐ ngày 2/3/2012 về chủ trương sử dụng tiền sử dụng đất dự án để đàu tư xây dựng tuyến đường giao thông số 74, lộ giới  35m tại Thông báo 192/TB-UBND ngày 10/4/2017 là không đầy đủ; loại bỏ đất nông nghiệp sử dụng công ích do UBND xã quản lý (5%) ra ngoài dự án khi chưa có căn cứ để chấm dứt hoạt động dự án (Thông báo số 438/TB-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh) là không phù  hợp.

Chưa tham mưu UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo kịp thời về việc ký quỹ của Nhà đầu tư từ đề nghị của Sở KH&ĐT tại văn bản số 433/ SKHĐT-DN ngày 7/3/2017 theo quy định. Trách nhiệm thuộc về Phòng xây dựng- Nhà đất- Văn phòng UBND tỉnh.

Hủy bỏ nhiều văn bản, xử lý hàng loạt lãnh đạo

Kết luận thanh tra của UBND tỉnh nhấn mạnh: Về năng lực tài chính Công ty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải và Công ty cổ phần bất động sản Quang Thanh đủ điều kiện theo các quy định của UBND tỉnh, và các quy định của pháp luật.

Việc chấp hành công tác quy hoạch. Cả hai nhà đầu tư đã chấp hành đúng quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt và tiến độ dự án, đền bù GPMB đều thực hiện nghiệm túc theo đúng quy định đã đề ra. Và không có khiếu nại gì từ người dân.

Tại kết luận Thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Vinh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, cùng tham mưu lại với UBND tỉnh để hỗ trợ Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hai dự án nói trên, tạo điều kiện tốt nhanh, nhanh nhất, hỗ trợ doanh nghiệp.

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát và tham mưu hủy bỏ các văn bản đã công bố do có nhiều sai sót như: văn bản số 1024/UBND-XDĐT ngày 9/3/2011; 6550/UBND/ XDĐT ngày 30/11/2011; 963/ UBND-XDĐT ngày 2/3/2012; 5297/ UBND-XDĐT ngày 24/9/2012 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan đến các khuyết điểm, tồn tại nêu trên, căn cứ nội dung kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân, tổ chức có liên  quan, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 30/12/2018, đồng gửi Thanh tra tỉnh để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện xử lý thanh tra theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Văn Quang, Chủ tịch HĐQT công ty CP bất động sản Quang Thanh xúc động nói: “Tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu, qua đây tôi muốn cảm ơn báo PLVN đã cùng đồng hành với doanh nghiệp trong 1 năm qua đầy khó khắn và biến động.

Tôi tin tưởng công lý sẽ được thực thi, ông Nguyễn Minh Học, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (PC46), Công an tỉnh Khánh Hòa, người đã ký 2 công văn gây tổn hại cho doanh nghiệp phải có trách nhiệm trong việc này”.

Nguồn: Tuấn Ngọc – Báo Pháp Luật