02586 288 999
72 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
info@hungdienland.vn

Thành Viên

Ban lãnh đạo

 

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giám đốc sàn giao dịch
Ngô Thị Yến

Ngô Thị Yến

Quản lí nhân sự

Nhân viên

Lê Ánh Nguyệt

Lê Ánh Nguyệt

Nhân viên kinh doanh
Lê Thị Mỹ Thư

Lê Thị Mỹ Thư

Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Duy Long

Nguyễn Duy Long

Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Hoàng Huy

Nguyễn Hoàng Huy

Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Thanh Trung

Nguyễn Thanh Trung

Nhân viên kinh doanh
Vũ Danh Phương

Vũ Danh Phương

Nhân viên kinh doanh
Đặng Thị Mỹ Diệu

Đặng Thị Mỹ Diệu

Nhân viên kinh doanh
Vũ Thị Thanh Thảo

Vũ Thị Thanh Thảo

Nhân viên kinh doanh
Dương Tâm Khoa

Dương Tâm Khoa

Nhân viên kinh doanh